Leiderschapstraining en opleidingsplan

Ondersteunen Leidinggevende op weg naar Di

Doel: De leidinggevende is uitgerust om de medewerker te faciliteren, gedragsafspraken te maken en aan te spreken op houding of gedrag.

Omschrijving:
Duurzame inzetbaarheid vraagt een bepaalde houding van de werknemer en van de organisatie. De leidinggevende is de verbindende factor. Hij moet zorg dragen dat de organisatie de medewerker faciliteert, wensen en signalen opvangen en dit bespreekbaar maken in de organisatie en de medewerker aansturen en aanspreken indien deze niet de gewenste houding of het gewenste gedrag vertoont. Dit vraagt om een knap staaltje leiderschap. Leiders kunnen hierbij geholpen worden door persoonlijke coaching, management development.

Randvoorwaarden: Open cultuur in de organisatie.

Opleidingsdagen

Doel: Meer aandacht geven aan opleiding

Omschrijving:
De werknemer heeft het kalenderjaar 2011, het kalenderjaar 2012 en het kalenderjaar 2013 recht op 2 opleidingsdagen (16 uren). 

Modulair opleidingsaanbod

Doel: Werknemers zich breder laten ontwikkelen

Omschrijving:
Werknemers zich laten orienteren op meer en bredere opleidingen dan die van het eigen werkgebied.

Oorsprong: ROM afspraken Duurzaam Meedoen.

Opleidingsmodules

Doel: Medewerkers uit een focusfuik of innovatiegat halen door hen breder inzetbaar te laten zijn.

Omschrijving:
Bij o.a. Fonteijne Grotnes en Prysmian (voorheen Draka) zijn er extra opleidingen aangeboden, is de opleidingsstructuur vernieuwd en is er voor elke medewerker een individueel opleidingsplan gemaakt. 

Oorsprong: Pilots Metalektro 2010

Gebruikt bij Babcock