Aanpassing personeelsinformatiesysteem voor inzicht in opleidingsniveau en inzetbaarheid

Databank kennis/competenties

Doel: Goed overzicht over kennis en vaardigheden van medewerkers om mensen relatief makkelijk op een andere plek in te kunnen zetten.

Omschrijving:
Databank waarin terug te vinden is over welke kennis, ervaring en competenties medewerkers beschikken om interne doorstroom te bevorderen.

Randvoorwaarden: Up to date houden van kennisbank.

Gebruikt bij Neways