Koppelen van opleidingen aan de uitkomsten van het POP gesprek

POP Plannen en financieren

Doel: Bedrijven stimuleren tot activiteiten op het vlak van opleiden en ontwikkelen

Omschrijving:
Het stimuleren van het voeren van jaarlijkse POP gesprekken door jaarlijkse vergoeding voor cursussen en trainingen op basis van het POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan)

Randvoorwaarden: A+O CAO

Zie ook Cursus uit het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Verankeren DI in performance Cyclus

Doel: Bevorderen van het gesprek over duurzame inzetbaarheid tussen leidinggevende en medewerker in relatie tot prestatie.

Omschrijving:
HR-beleid congruent maken aan duurzame inzetbaarheidsdoelstellingen van organisatie. Afleiden van richtlijnen en kaders voor performance management van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid vormt één van de doelstellingen voor medewerkers en leidinggevenden waarvan de prestatie wordt beoordeeld in de performance cyclus. Leidinggevende en medewerker maken bijvoorbeeld afspraken (binnen gestelde richtlijnen) over gewenste ontwikkelinspanning om duurzame inzetbaarheid van de medewerker te vergroten. Begeleiden van leidinggevenden en medewerkers bij implementatie van aangepaste performance cyclus, bijvoorbeeld door oefenen van gesprekken. Daarnaast kunnen duurzame inzetbaarheidsdoelstellingen onderdeel worden van de beoordeling van de leidinggevende. 

Randvoorwaarden: Commitment vanuit management en/of HR. Aansluiting bij HR beleid en de toepassing van performance management.

Gebruikt bij Neways