Snuffelstages

Snuffelstage

Doel: Medewerkers op een veilige manier hun horizon laten verbreden, als een eerste stap naar functie roulatie, zodat ze breder kunnen worden ingezet in de organisatie.

Omschrijving:
Medewerkers krijgen de kans om voor een korte periode mee te kijken bij een collega met een andere functie van ongeveer gelijk niveau. Zo kunnen de medewerkers de organisatie beter leren kennen en eventuele overstappen of een taakroulatie te overwegen.

Randvoorwaarden: Commitment vanuit management/HR medewerkersparticipatie

Planning horizontale/verticale doorstroom

Doel: Mensen breed inzetten en rouleren om hen daardoor breed inzetbaar maken/houden.

Omschrijving:
Bij Scania worden vacatures intern opgevuld doordat mensen horizontaal en verticaal kunnen doorschuiven. Dit betekent dat er regels zijn om horizontaal dan wel verticaal door te groeien binnen de organisatie. Het uitgangspunt bij de verplichting tot horizontale doorstroom is dat deze toeneemt bij hogere functieniveaus.

Zie ook 'Pilots Metalektro 2010'

Gebruikt bij PHOTONIS