Voorlichting BRAVO voor BBL-ers bedrijfsschool

Gezondheidsprogramma's

Doel: Bevorderen gezondheid medewerkers

Omschrijving:
Floraholland heeft verschillende maatregelen genomen ter bevordering van de gezondheid van medewerkers. Zo zijn er gezondere cateringvoorzieningen gekomen en worden er planmatig preventieve medische onderzoeken uitgevoerd. Tevens zijn er gezondheidsvoorlichtingsprogramma's over gezond leven en werken, zoals anti-rookcampagnes en voedingsadviezen.  Bij Fortis zijn er ook ontspanningsworkshops, bedrijfsfitness en wordt er lunchwandelen georganiseerd.

Zie ook: Floraholland

Zie ook: FNV Brochure 'Lang zullen ze Leven' 

Optimalisatie ergonomische aspecten

Doel: Medewerkers zo lang mogelijk in staat laten zijn hun werk uit te voeren en slijtage te voorkomen.

Omschrijving:
Bij samenstelling van werkpakketten als gevolg van wijzigingen in de productie wordt zorgvuldig gekeken naar de fysieke impact op de medewerkers. Zoals uitgewerkt in het actieplan zijn de procesbegeleiders, maar ook de procesengineers opgeleid in het Scania Ergonomic System. Door bij productiewijzigingen de ergonomische aspecten goed in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren kan derhalve vak al direct efficiencywinst behaald worden.

Zie ook 'Pilots Metalektro 2010'

Rekentool maximaal tilgewicht (NIOSH methode)

Doel: Bepalen of bepaalde tilsituaties risico's opleveren voor de gezondheid van de medewerker

Omschrijving:
Door het invullen van de rekentool wordt duidelijk of de werkzaamheden gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Zie ook: Rekentool Maximaal tilgewicht

RSI test

Doel: Risico op RSI bepalen

Omschrijving:
Door middel van een vragenlijst berekent de medewerker zijn/haar kans op RSI en het uitvallen vanwege die fysieke redenen

Oorsprong: FNV Metaal

Alles gebruikt bij voestalpine Polynorm