Aanpassen functie-gebouw ihkv duurzame inzetbaarheid

Planning horizontale/verticale doorstroom

Doel: Mensen breed inzetten en rouleren om hen daardoor breed inzetbaar maken/houden.

Omschrijving:
Bij Scania worden vacatures intern opgevuld doordat mensen horizontaal en verticaal kunnen doorschuiven. Dit betekent dat er regels zijn om horizontaal dan wel verticaal door te groeien binnen de organisatie. Het uitgangspunt bij de verplichting tot horizontale doorstroom is dat deze toeneemt bij hogere functieniveaus.

Zie ook 'Pilots Metalektro 2010'

Gebruikt bij PHOTONIS