"Nu ik op drie verschillende plekken inzetbaar ben, kan ik schuiven op de werkvloer.

Als ik op de ene werkplek last krijg van rug of schouders schuif ik door naar een minder belastende plek. Daardoor hou ik het langer vol en kom ik minder snel in de ziektewet."

es8fcbc4r1

Voor Alfa Laval was het belangrijk om de medewerkers langer gezond aan het werk te houden. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers stijgt steeds verder en de pensioenleeftijd gaat omhoog. Verder is er sprake is van eenzijdig repeterende handelingen, wat kan leiden tot uitval. Alfa Laval heeft het 3=1 en 1=3 principe verder ingevoerd. Dit wil zeggen dat een bewerkingsplek door drie verschillende medewerkers kan worden bediend, en iedere medewerker inzetbaar is op drie verschillende bewerkingsplekken. Door het project Duurzaam meedoen heeft Alfa Laval concrete acties ingezet om invulling te geven aan dit principe. Deze acties liggen op het terrein van het bijhouden van een competentiematrix, het opleiden van productiemedewerkers, het actief inzetten van medewerkers op verschillende plekken en communicatie over de nieuwe inzetbaarheid. Binnen het functiewaarderingssysteem is er gezocht naar een aanpassing in de beloningsstructuur om deze manier van flexibele inzetbaarheid te faciliteren.

Lees meer over het project bij Alfa Laval

Klik op het plaatje hierboven voor een film over Duurzaam meedoen in dit bedrijf.