voestalpine Polynorm

voestalpine Polynorm BV in Bunschoten is onderdeel van de business unit Automotive Body Parts van de divisie Metal Forming. De kernactiviteit is het ontwerpen en produceren van stalen en aluminium carrosseriedelen voor de automobiel- en truckindustrie.

voestalpine is deelnemer aan het project Duurzaam meedoen, omdat…

Het project biedt de mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan relevante ontwikkelingen op gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers waarbij de expertise van  A+O Metalektro en Berenschot goed gebruikt kan worden.

Knelpunten n.a.v. analyse
In onze analyse viel op dat de leefstijl van medewerkers op diverse afdelingen ons zorgen baart. Uit de uitkomsten van de PMO’s (periodiek medisch onderzoek) blijkt dat er relatief veel wordt gerookt, weinig bewogen en er veel overgewicht is. Hierdoor is er verhoogde kans op uitval, wat zelfs zou kunnen leiden tot intreden in WIA en productieverlies. Deze zaken zijn soms (nog) moeilijk bespreekbaar met medewerkers. Zij ervaren dit toch als een privézaak. Daarnaast wordt door hen vaak onderschat welke gevolgen ongezond leven op langere termijn kunnen hebben.

Actieplan maatregelen
In onze maatregelen focussen wij ons op de BRAVO componenten (Beweging, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning). Om het gesprek over leefstijl te faciliteren en te stimuleren, hebben wij een aantal maatregelen uitgerold:

Behaalde resultaten
Er is al een aantal resultaten behaald in het project. Interne veranderingen en andere prioriteiten zorgen er echter voor dat we op dit moment  minder grote stappen hebben kunnen realiseren dan vooraf de ambitie was. Toch blijft duurzame inzetbaarheid binnen voestalpine een belangrijk agendapunt, waar blijvend op gestuurd zal worden. De aankomende periode blijven we dan ook actief en gestructureerd acties uitvoeren.

Voorbeeld van resultaten die al behaald zijn is dat iedere medewerker binnen onze organisatie een PMO (periodiek medisch onderzoek) krijgt. Deze uitgebreide PMO zal de nulmeting worden om verdere maatregelen te gaan nemen. Verder wordt de catering uitbesteed, waardoor een gezonder aanbod van voedsel gerealiseerd gaat worden.

Er is een ontmoedigingsbeleid met betrekking tot roken ingevoerd. Het uiteindelijke doel is om op termijn het hele terrein rookvrij te hebben.

De afgelopen jaren is er veel geld en tijd geïnvesteerd om de veiligheid voor de medewerker te vergroten (arbeidsomstandigheden). Er is bijvoorbeeld een safety manager aangesteld, er worden  safetyrondes gelopen met de directie en leidinggevenden, er is een meldpunt gekomen waar medewerkers onveilige situaties kunnen melden etc.

Bovenal is duurzame inzetbaarheid meer gaan leven binnen de organisatie. Medewerkers zijn en worden zich bewuster van het belang van inzetbaarheid en gezondheid. Dit is in vergelijking met de situatie voor het project Duurzaam meedoen al een mooi behaalde winst. Wij hebben echter nog vele plannen om onze medewerkers gezonder te maken en te houden, zodat zij langer inzetbaar zijn en blijven.