Thales

Thales Nederland is producent van geavanceerde, professionele elektronica voor defensie en openbaar vervoer. Thales Nederland is onderdeel van de internationale Thales Group en realiseert een gemiddelde jaaromzet van ruim 500 miljoen euro, waarvan ruim 400 miljoen euro in export. Bij de vestigingen van Thales Nederland in Hengelo (hoofdkantoor), Huizen, Eindhoven, Delft en Den Haag werken in totaal 1800 mensen.

Thales is deelnemer aan het project Duurzaam meedoen, omdat…

Wij ons ervan bewust zijn dat de kracht van Thales onze medewerkers zijn en alles wat zij meebrengen. Wij bevinden ons in een dynamische en continue veranderende omgeving.

Knelpunten n.a.v. analyse
In de analyse van de huidige en gewenste situatie komt  naar voren dat we bij Thales nog onvoldoende de urgentie voelen om continue mee te bewegen met de externe ontwikkelingen en dynamiek. Om aan te blijven sluiten bij de vraag van de klant en bij de externe omgeving is het van belang dat medewerkers zich bewust zijn van de rol die zij spelen binnen de organisatie om de externe dynamiek en concurrentie te kunnen bijhouden.

Actieplan maatregelen
Om de knelpunten aan te pakken hebben wij een actieplan gemaakt. De maatregelen die we op het gebied van duurzame inzetbaarheid uitvoeren zijn een geïntegreerd onderdeel van onze bedrijfsvoering en de al aanwezige speerpunten: mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit. De maatregelen zijn:


Behaalde resultaten

Inmiddels is er een aantal acties uitgerold binnen de organisatie en zijn de eerste resultaten behaald. Een voorbeeld is dat vacatures voortaan eerst intern voor iedereen worden opengesteld. De medewerker kan zo richting geven aan zijn/haar eigen ontwikkeling, wat zorgt voor meer flexibiliteit en mobiliteit. Verder zorgt deze ontwikkeling er voor dat de medewerker aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt en zich op de juiste plek en op het juiste moment in zijn/haar loopbaan bevindt. Het PDD-gesprek met leidinggevenden heeft als gevolg dat werkdruk en/of stress eerder wordt herkend, zodat zowel de medewerker als de leidinggevende hier gericht op kan sturen.