Ravo

Ravo produceert straatveegmachines. Het bedrijf is opgericht in 1964. In ruim 45 jaar is Ravo uitgegroeid tot een van de sterkste merken uit de reinigingswereld. Sinds 2009 is RAVO onderdeel van het Franse familiebedrijf Groupe Fayat SA.

Ravo is deelnemer aan het project Duurzaam meedoen, omdat…

De productie van Ravo kenmerkt zich door een lijnproductie, waarbij de productiewerkzaamheden handmatig worden uitgevoerd en de werkzaamheden omschreven kunnen worden als fysiek zwaar. Daarbij komt dat Ravo onderhevig is aan maatschappelijke  en politieke ontwikkelingen, zoals ontgroening, vergrijzing en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om vooruit te kijken en er preventief op in te spelen, om zowel Ravo als de medewerkers vitaal te houden. Nu en in de toekomst.

Doelstelling

Ravo wil met deelname aan het project Duurzaam meedoen een optimale productiviteit bereiken, waarbij de medewerkers gezond en gemotiveerd zijn en blijven. Ook al wordt het personeelsbestand steeds ouder en is het verloop beperkt. Ravo streeft naar een multifunctionele, gemotiveerde en gebalanceerde personeelsbezetting, waarbij middels het creëren van een lerende organisatie de mobiliteit en inzetbaarheid zowel intern als extern worden verhoogd. De medewerkers bepalen vanuit een eigen verantwoordelijkheid de loop van hun carrière.

Actieplan

Ravo wil deze doelstelling nastreven door onder andere het ontwikkelen van een tactisch opleidingsplan, waardoor er een roulatieschema opgesteld kan worden. Dit dient twee doelen, namelijk taakverruiming en hersteltijd voor het lichaam. Hierdoor wordt de motivatie van de medewerkers gestimuleerd en vroegtijdige uitval voorkomen. Daarnaast zet Ravo zich in om de fysieke belastbaarheid van de werkplekken ergonomisch verantwoorder te maken. We bevorderen de vitaliteit van de medewerkers en de inzetbaarheid van zowel de jonge als oudere medewerkers neemt toe. Tot slot beoogt Ravo de medewerkers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot zowel het verloop van hun carrière als verantwoordelijkheid voor hun eigen vitaliteit. Dit draagt indirect bij aan de vitaliteit van Ravo.

In de praktijk betekent dit meedenken en gezamenlijk op zoek gaan naar verbeteringen. De medewerkers zijn zich bewuster van de invloed die zij zelf hebben op hun carrière. Het dit jaar ingevoerde competentiemanagement levert hieraan een belangrijke bijdrage. Hierdoor komen medewerker en leidinggevende met elkaar in gesprek over de toekomst. Ze spreken over de wensen en behoefte van de medewerker ten opzichte van de wensen en behoefte van Ravo. We streven naar een optimale allocatie van de medewerkers. Dit levert een belangrijke bijdrage om de medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Toekomstplannen

Ravo ziet het project Duurzaam meedoen als een continu proces. Dit houdt in dat Ravo continu blijft streven om de medewerkers uit te dagen om nieuwe dingen te leren en om de werkomgeving gezonder te maken. De aankomende tijd  staat gepland om de medewerkers te laten participeren in projectgroepen met als doel het verminderen van de fysieke belasting. Daarnaast krijgen de medewerkers aan het einde van het jaar de gelegenheid om een preventief medisch onderzoek te ondergaan om inzicht in de status van hun eigen gezondheid te verkrijgen. Daarnaast worden op dit moment ook de mogelijkheden op het gebied van externe mobiliteit bekeken. Het doel hiervan is de focus van de medewerkers te verleggen van baanzekerheid naar werkzekerheid. Ravo wil dit realiseren door zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Het huis van Werk’. Het huis van Werk is een regionaal initiatief waarbij 16 aansprekende organisaties uit de regio zijn aangesloten, met als doel om de regionale mobiliteit te verhogen.

Ravo streeft naar bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van zowel de medewerkers als Ravo zelf, waardoor we gezamenlijk vitaal en gezond blijven en hierdoor duurzame resultaten kunnen behalen.