PHOTONIS

PHOTONIS Netherlands B.V. in Roden is marktleider in het ontwikkelen, produceren en verkopen van hoogtechnologische restlichtversterkers, die worden gebruikt in de industriële, wetenschappelijke, medische en nachtvisiemarkt.

PHOTONIS is deelnemer aan het project Duurzaam meedoen, omdat…

als er 1 bedrijf is dat afhankelijk is van zijn medewerkers, dan is het wel PHOTONIS. Dat komt door het enorm hoge niveau van vakmanschap dat wij nodig hebben om onze restlichtversterkers te assembleren, te innoveren, te verbeteren en eventueel naar de speciale wensen van de klant te kunnen maken. Onze mensen zijn daarvoor ontzettend belangrijk en daarom willen we  ze graag binden, stimuleren en motiveren. Het project Duurzaam meedoen kwam voor ons als geroepen, want dit was hét moment om daarmee aan de slag te gaan. Het project was voor ons de aanjager voor ideeën die we al hadden en waar we mee aan de slag wilden, maar er nog niet echt handen en voeten aan konden geven. Hierbij zijn we nu op een hele goede manier ondersteund en kregen we zeer veel instrumenten aangereikt, waardoor we een goede keuze hebben kunnen maken in onze oplossingen.

Knelpunt n.a.v. analyse
Uit onze analyse kwam naar voren dat medewerkers binnen PHOTONIS vaak maar op 1 afdeling inzetbaar zijn. Mensen werken soms zelfs al tientallen jaren op eenzelfde werkplek. De uitdaging die wij zijn aangegaan is om onze eigen medewerkers multi-inzetbaar te maken. Het was en is onze ambitie om multi-inzetbaarheid de norm te laten worden binnen de organisatie.
Dat dit bij aanvang van het project nog niet het geval was had verschillende redenen. Zo was het vroeger niet ongebruikelijk om overgeplaatst te worden vanwege disciplinaire redenen. Als iemand niet goed functioneerde op een afdeling werd hij overgeplaatst om te kijken of het ergens anders beter zou gaan. Er was een cultuuromslag in het denken nodig om in te zien en te begrijpen dat werken op een andere afdeling nú juist iets positiefs is.
Daarnaast is onze productiefaciliteit zo ingericht dat afdelingen fysiek vrij sterk van elkaar zijn afgeschermd. Hierdoor is iedere afdeling zijn eigen eiland en krijg je weinig mee van andere afdelingen. Werken op een andere afdeling voelt daarom echt als een ‘overstap’. Uiteindelijk vormen alle afdelingen de totale keten naar het eindproduct. Door de multi-inzetbaarheid van medewerkers trachten we de ervaring die op 1 afdeling is opgedaan ook te laten doorstromen naar andere afdelingen, zodat een groot synergie-effect ontstaat en daarmee kwaliteit blijft gewaarborgd. 

Actieplan maatregelen
PHOTONIS heeft verschillende maatregelen genomen:

Om de acties tot een succes te maken is het belangrijk dat mensen geen hinder ondervinden van het feit dat ze naar een andere afdeling gaan. Van tevoren wordt veel aandacht besteed aan wat de tijdelijke overstap betekent voor bijvoorbeeld werkkleding, werkproces, wie iemands leidinggevende is in die tijd, etc.

  • Starten met een pilotgroep van 8 medewerkers die hebben aangegeven graag tijdelijk op een andere afdeling  te werken.
  • Uitrol naar groep van ruim 15 medewerkers die op meerdere afdelingen kunnen werken.


Behaalde resultaten

Het project is tot nu toe een groot succes. Door het onderwerp op de agenda te zetten in de functioneringsgesprekken hebben we een beeld welke medewerkers interesse hebben om een keer buiten hun eigen comfortzone te treden. Inmiddels zijn ruim 20 medewerkers multi-inzetbaar.

Multi-inzetbaarheid is inmiddels de norm geworden. We krijgen positieve feedback van medewerkers, ook van hen die hier al vele jaren werken. PHOTONIS medewerkers krijgen hierdoor  het besef dat werken op verschillende afdelingen tegenwoordig iets goeds is.

Mensen die hebben deelgenomen aan de pilot geven aan dat ze veel meer variatie in hun werkomgeving hebben; andere werkzaamheden, andere collega’s en een andere sfeer. Het positieve is dat medewerkers van iedere afdeling iets meenemen en dit dan ook weer uitstralen op andere afdelingen.
Mensen komen na jaren op een afdeling gewerkt te hebben op een andere afdeling en worden weer helemaal enthousiast door het werkproces. Je ziet medewerkers groeien en ze ontdekken nieuwe mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. En als bedrijf hebben we er een enorm voordeel van dat we mensen op meerdere plekken kunnen inzetten.

We gaan door op de ingeslagen weg en met het uitbreiden van de pool multi-inzetbare medewerkers. Ondersteunende processen (bijv. in kaart brengen en up-to-date houden van opgedane kennis) worden verder vervolmaakt.