Neways

Neways ontwikkelt, produceert en assembleert printed circuit boards, (micro-)elektronica en kabeloplossingen tot complete box-built-producten en -systemen. Ook service, reparatie en product life cycle management zijn onderdeel van het integrale dienstenpakket van Neways. Producten van Neways worden onder meer toegepast in de industriële automatisering, de luchtvaart, de automotive industrie, de medische industrie, de defensie-, halfgeleider- en telecommunicatieindustrie. Neways heeft dertien werkmaatschappijen, gevestigd in Nederland, Duitsland, Oost-Europa en China.

Neways Leeuwarden is deelnemer aan het project Duurzaam meedoen, omdat…

we graag willen dat onze werknemers gaan realiseren dat ze zelf invloed hebben op hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Knelpunt n.a.v. analyse
Neways streeft naar een multi-inzetbaar personeelsbestand. Aan het begin van het project was ons personeelsbestand onvoldoende flexibel en werden onze medewerkers onvoldoende uitgedaagd en toegerust om breed inzetbaar te zijn. Om medewerkers breed inzetbaar te laten zijn, moet de medewerker allereerst bewust gemaakt worden van de eigen inzetbaarheid. De leidinggevende heeft een spilfunctie in het bij elkaar brengen van de wensen vanuit de organisatie en de wensen vanuit de medewerker met als doel een brede inzetbaarheid van de medewerker.

Actieplan maatregelen
We hebben verschillende maatregelen in gang gezet om de leidinggevende toe te rusten het gesprek over de inzetbaarheid met de medewerker aan te gaan, en daarnaast ook bewustwording te creëren bij de medewerker over de wensen en behoeftes ten opzichte van scholing en opleiding nu en in de toekomst. De acties die we hebben uitgerold zijn:

De uitkomsten uit de POP-gesprekken worden actief opgevolgd. Het POP-gesprek wordt omgevormd tot een ontwikkelingsplan dat medewerkers doorlopen en hen helpt na te denken over waar ze nu staan en waar ze heen willen, of dat nu binnen of buiten Neways is.

Behaalde resultaten
Met elke medewerker is inmiddels een POP-gesprek gevoerd. Door de gesprekken zijn medewerkers gaan nadenken over wat ze nu precies willen en hoe dit eruit gaat zien. Dit heeft onder andere ook geleid tot uitstroom naar ander bedrijven. Dit geeft Neways weer ruimte om nieuwe medewerkers aan te nemen. Maar ook andere mogelijkheden doordat medewerkers een specifieke opleiding willen gaan volgen of een andere functie binnen de organisatie ambiëren. De reacties van medewerkers zijn positief. Doordat er meer van leidinggevenden werd gevraagd was het in het begin wel even wennen, maar de leidinggevenden springen hier goed op in. Een leidinggevende merkte op: “Medewerkers merken dat we makkelijker met problemen omgaan en meer dingen voor hen kunnen regelen.”
In de nabije toekomst willen we de POP-gesprekken verder gaan professionaliseren. Op dit moment werken we nog analoog en met excel, maar in de toekomst zou een webbased programma gekoppeld aan outlook uitkomst kunnen bieden voor het opvolgen van afspraken.