Burgerhout

Burgerhout is specialist in systemen voor rookgasafvoer en ventilatie en is ook een vertrouwd leverancier van producten uit plaatstaal, kunststof en aluminium.

Burgerhout is deelnemer aan het project Duurzaam meedoen, omdat…

we een gemeenschappelijke verplichting  hebben, als werkgever en als werknemer, om zo duurzaam mogelijk inzetbaar te worden en te blijven en op de toekomst voorbereid te zijn. Een duurzaam inzetbare medewerker is gezond, gemotiveerd, flexibel en vakbekwaam.

Aanpak analyse
We zijn begonnen met een grondige analyse van onze huidige en gewenste situatie. Uit de analyse bleek dat we een hoge gemiddelde leeftijd hebben (bijna 50 jaar) en een hoge functieverblijftijd. Er is weinig in- en uitstroom, dus de gemiddelde leeftijd neemt elk jaar een jaar toe. We willen dat medewerkers op een juiste manier goed en gezond aan het werk zijn en blijven. We hebben de theorie van Ilmarinen gebruikt voor de analyse. Hierin komt een aantal componenten naar voren die belangrijk zijn voor de inzetbaarheid van de medewerkers. De theorie is gebruikt om in onze maatregelen de verschillende verdiepingen van het Huis van Ilmarinen vertegenwoordigd te hebben. De verdiepingen staan symbool voor verschillende zaken zoals de inhoud van het werk en de competenties die daarvoor nodig zijn, maar ook normen en waarden en de gezondheid en de sociale omgeving waarin een medewerker functioneert. Met deze basis hebben we onze IST en een SOLL situatie beschreven (waar staan we nu en waar willen we uiteindelijk naar toe).

Actieplan maatregelen
Om bovenstaande concreet bij de kop te pakken maken we jaarlijks een actieplan met acties op de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. Het huis van Ilmarinen dat we gebruiken bij de analyse is de kapstok voor de verschillende acties. Een aantal voorbeelden van de ondernomen acties zijn:

  • aanpassing van de functionerings- en beoordelingscyclus op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

In het functioneringsgesprek hebben we een vraag toegevoegd over duurzame inzetbaarheid en bieden we de mogelijkheid om samen met de leidinggevende een persoonlijk inzetbaarheidsplan op te stellen.

  • Het aanstellen van bodycoaches om de ergonomie te verbeteren.

In samenwerking met het project 5x Beter hebben we veel aandacht besteed aan ergonomie en diverse aanpassingen doorgevoerd. Inmiddels is een aantal medewerkers (verspreid over diverse afdelingen in de fabriek) opgeleid als ergocoach. Hierdoor is er ook bij de medewerkers zelf meer kennis van en aandacht voor houding, hulpmiddelen, enz.

Om medewerkers breder inzetbaar te maken is er een snuffelstage ingericht voor productiemedewerkers. Dit heeft als doel multi-inzetbaarheid te stimuleren. Het is geen verplichting voor de medewerker om een snuffelstage te doen, maar wordt wel sterk gestimuleerd. Na afloop ontvangt de medewerker een snuffelcertificaat. We zijn begonnen met het maken van een snuffelstagematrix om inzichtelijk te krijgen welke medewerker in welke werkplekken kan rouleren

 

Andere genomen maatregelen zijn:

  • ergonomische aanpassingen;
  • pensioenvoorlichting ;
  • nieuw protocol ongewenste omgangsvormen;
  • instellen extra middagpauze;
  • gratis fruit voor de medewerker;
  • een nieuw ziekteverzuimprotocol.


Behaalde resultaten

Burgerhout heeft inmiddels mooie resultaten bereikt met het project Duurzaam meedoen. Deze hebben we gepresenteerd op het Regionale congres Duurzaam meedoen in november 2013 in Bakkeveen. De resultaten van onze inspanningen zijn dat de werkplekken ergonomisch beter zijn ingericht. Door alle maatregelen en door hierover systematisch te communiceren en steeds op het onderwerp duurzame inzetbaarheid terug te komen, worden de medewerkers zich bewuster van hun eigen inzetbaarheid en gaan ze
hier ook actief mee bezig. 

Op dit moment is ons ziekteverzuim historisch laag en zijn er minder gezondheidsklachten.

Elk jaar bouwen we diverse evaluatiemomenten in en 1 x per jaar maken we een nieuw actieplan voor het volgend jaar om zodoende steeds dichter bij ons ideale toekomstbeeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid te komen.

Deze aanpak rollen we momenteel uit binnen onze overige Nederlandse vestigingen.