BSB Staalbouw


BSB Staalbouw is gespecialiseerd in engineering, fabricage, montage en onderhoud van dynamisch belaste staalconstructies zoals bruggen, sluisdeuren, kranen en offshore toepassingen. Engineering, fabricage en montage worden gerealiseerd door 60 vakmensen, actief vanuit het bedrijf in Bergum. Met elkaar vormen ze een team met ruim vijftig jaar expertise in het werken met complexe staalconstructies.

BSB Staalbouw is deelnemer aan het project Duurzaam meedoen, omdat…

het project ons de mogelijkheid geeft om met de medewerkers te overleggen wat ze goed vinden gaan bij BSB en wat er beter kan. Door hier aandacht aan te schenken verwachten we dat het werkplezier van de medewerkers wordt vergroot.

Knelpunt n.a.v. analyse

Voorafgaand aan het project richtten we als projectteam de focus op de inzetbaarheid van de oudere medewerker. Tijdens de analyse kwam echter naar voren dat hier niet de eerste uitdagingen liggen. De uitdagingen liggen op het vlak van psychische belasting en werkdruk bij de medewerkers. Medewerkers blijken vooral hinder te ondervinden van de volgende zaken:

  • Een suboptimale samenwerking en communicatie tussen afdelingen.
  • Een suboptimale planning en (werk)voorbereiding.
  • Beperkt delegeren en vertrouwen.


Actieplan maatregelen

Om de uitdagingen aan te pakken zijn we begonnen met korte toolbox meetings. Dit zijn korte vergaderingen waarin per afdeling aan de medewerkers wordt gevraagd wat goed gaat binnen BSB Staalbouw en wat er beter kan. Hieruit bleek de behoefte aan meer communicatie. Algemene communicatie, maar ook werk gerelateerde communicatie die de samenwerking tussen afdelingen en collega’s kan verbeteren. Daarom hebben we een aantal zaken georganiseerd:

  • Een nieuwsbrief voor de algemene interne zaken. De nieuwsbrief heet Staaltaal.
  • 5 minuten gesprekken. Elke ochtend tussen de werkvoorbereiding, kwaliteit en de teamleiders. Hierin wordt duidelijk wat er die dag moet gebeuren en wat men kan verwachten. Elke week vindt er een 5 minuten gesprek plaats tussen de werkvoorbereiding en engineering met betrekking tot de planning. Hierdoor kan de planning beter verlopen, medewerkers zijn op de hoogte en er wordt rekening gehouden met elkaars planning.
  • Aandacht voor de functioneringsgesprekken om te horen hoe de medewerker omgaat met de psychische belasting en werkdruk.


Behaalde resultaten

Er zijn verschillende mooie resultaten behaald, die door de medewerkers van BSB Staalbouw ook worden erkend. Inmiddels is de nieuwsbrief Staaltaal verschillende malen uitgegeven. De medewerkers geven aan erg blij te zijn om zo op de hoogte te worden gehouden. De toolbox meetings waren een groot succes. In kleine groepjes hebben medewerkers hun zegje gedaan en de reacties waren zeer positief. Medewerkers zijn enthousiast om mee te denken over wat er goed gaat en beter kan. De thema’s communicatie, motivatie en planning kwamen naar voren. Wij gaan blijvend met deze thema’s aan de slag, om zo de medewerker te laten zien dat er wat gebeurt met hun input.

De toekomst
Momenteel worden er opnieuw toolbox meetings gehouden om weer met de medewerkers te overleggen hoe het project Duurzaam meedoen is ervaren. Tevens kunnen medewerkers zaken aangeven om de duurzame inzetbaarheid binnen BSB Staalbouw verder te vergroten.
Er wordt een vloerplanning met foto’s ingevoerd zodat medewerkers, uitzendkrachten en onderaannemers kunnen zien waar de projecten in de productiehal zich bevinden en welke teamleider bij welk project hoort.
Na de zomervakantie wordt er gestart met de invoer van POP- en PAP-gesprekken (Persoonlijk Ontwikkelingsplan en Persoonlijk Afbouw Plannen).