Alfa Laval

De koeltechnische expertise, kennis van industriële applicaties en bekende productlijnen van Alfa Laval Groningen (voorheen Helpman) dragen bij aan de doelstelling van Alfa Laval om wereldwijd een belangrijke leverancier te worden op het gebied van luchtgekoelde warmtewisselaars.

Alfa Laval is deelnemer aan het project Duurzaam meedoen, omdat…

de gemiddelde leeftijd van onze mensen heel erg toeneemt. Tegelijkertijd stijgt ook de pensioenleeftijd en moeten mensen langer doorwerken. Dit betekent dat we onze medewerkers langer gezond aan het werk willen houden. Met behulp van het project Duurzaam meedoen hebben we acties ingezet, die er voor moeten zorgen dat onze medewerkers tot hun pensioen een zinvolle bijdrage in een steeds sneller veranderende productieomgeving kunnen leveren. En daarna nog fit genoeg zijn om van hun pensioen te genieten.

Knelpunt n.a.v. analyse
Een belangrijke uitdaging voor Alfa Laval is dat de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers steeds verder stijgt. Verder is er sprake is van eenzijdig repeterende handelingen. Dit kan leiden tot uitval. We zagen bij de start van het project dat medewerkers nog onvoldoende kennis met elkaar delen en vaak maar op één bewerkingsplaats inzetbaar zijn. Uit de analyse kwam naar voren dat we nog meer gebruik konden maken van de ideeën die op de werkvloer leven en dat collega’s meer van elkaar kunnen leren.

Actieplan maatregelen
We hebben verschillende acties gezet. Het 3=1 en 1=3 principe staat daarbij centraal. Het 1=3 en 3=1 principe wil zeggen dat 1 bewerkingsplek door 3 verschillende medewerkers kan worden bediend, en iedere medewerker inzetbaar is op 3 verschillende bewerkingsplekken. Dit principe werd al binnen Alfa Laval gehanteerd, maar leefde nog onvoldoende in de organisatie. Door het project Duurzaam meedoen hebben we concrete acties ingezet om invulling te geven aan dit principe.
De maatregelen die we binnen de organisatie treffen om de gewenste situatie te behalen zijn:

  • Opleidingsniveau van medewerkers bijhouden in een competentiematrix.
  • Opleiding en ontwikkeling explicieter een plek geven in de HR-gesprekscyclus.

We gebruiken een competentiematrix om de vaardigheden van ons personeel in kaart te brengen. Hierdoor wordt inzichtelijk wat ons personeel kan en wat onze medewerkers bij moeten leren voor de toekomst. Het inzichtelijk maken van deze vaardigheden en het bespreken met onze medewerkers is ook een belangrijke stap in de bewustwording.

Als medewerkers voor meerdere plekken zijn opgeleid, zijn ze breder inzetbaar. Hierdoor is hun toekomst binnen Alfa Laval gewaarborgd, maar zijn ze eventueel ook aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. Zware werkzaamheden hoeven niet de hele week gedaan te worden, maar kunnen afgewisseld worden met lichtere werkzaamheden. Een medewerker vertelt: “Ik kan nu schuiven op de werkvloer. Als ik last krijg van bijvoorbeeld rug of schouders dan ga ik naar een andere werkplek. Dan is er minder belasting en hou je het ook langer vol”.
Een ander bijkomend voordeel is dat er meer kennis wordt gedeeld. Dit brengt rust in de productie, draagt bij aan een kwalitatief goed product en de medewerker kan zijn competenties uitbreiden.
Bij productiepieken kan er bovendien gemakkelijker opgeschaald worden op plekken waar het druk is, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het productieproces. 

Behaalde resultaten
Met de competentiematrix wordt inmiddels actief gewerkt. 100% van de productiemedewerkers is nu ingedeeld in de competentiematrix, wat betekent dat van alle medewerkers nu duidelijk is welke vaardigheden zij beheersen en op welk niveau.
Steeds meer medewerkers zijn inzetbaar op verschillende bewerkingsplekken en de opleidingen vinden nog steeds on-the-job plaats om verdere inzetbaarheid te vergroten.
Er wordt in de functioneringsgesprekken specifiek aandacht geschonken aan de inzetbaarheid van de medewerker en de acties die daarvoor nodig zijn.
3=1 en 1=3 is inmiddels een bekende term binnen het bedrijf. Medewerkers zijn nu aan het idee gewend dat je voor meer dan 1 functie wordt opgeleid. Duurzaam meedoen wordt daarmee steeds meer onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering.
In november 2013 sloot Alfa Laval het project Duurzaam meedoen formeel af op het feestelijke ‘Regionaal congres Duurzaam meedoen’. Maar de acties op het gebied van duurzame inzetbaarheid gaan door. Naast de borging en verdere uitrol van het 1=3 en 3=1 principe, zijn we de systematiek nu ook aan het uitbreiden naar onze andere afdelingen (waar geldt 1=2 en 2=1).