Kiremko

Kiremko produceert proceslijnen en machines voor de aardappelverwerkende industrie. Samen met onze strategische partners bieden wij de oplossing, service en kennis met de focus op de wensen van onze klanten.

Kiremko is deelnemer aan het project Duurzaam meedoen, omdat…

wij ons bewust zijn van het feit dat medewerkers langer door moeten werken. Binnen Kiremko willen we dat iedere medewerker voldoende ondersteund wordt om op een gezonde en goede manier productief te blijven.

Knelpunten n.a.v. analyse
In de analyse van de huidige en gewenste situatie kwamen verschillende zaken naar voren. Onder andere bleek dat het verschil in generaties doorwerkt naar de samenwerking en communicatie op de werkvloer. 

Actieplan maatregelen

De maatregelen in ons actieplan zijn gericht op het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende generaties. We willen dit bevorderen door een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers waarin andere (ervaren) medewerkers een rol spelen. Het projectteam dat het introductieprogramma op gaat stellen zal worden samengesteld uit medewerkers van verschillende generaties.

Behaalde resultaten
Er zijn nog geen behaalde resultaten omdat er nog moet worden begonnen met de uitrol van het projectplan.