Boon Edam

Boon Edam is wereldwijd marktleider op het gebied van entreeoplossingen als draaideuren en toegangspoorten. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Edam en met 140 jaar ervaring hebben we een ongeëvenaarde expertise in het beheersen van passantenstromen in kantoren, luchthavens, gezondheidscentra, hotels en alle andere denkbare gebouwen. Boon Edam bestaat uit drie bv’s: Royal Boon Edam International (de holding), Boon Edam B.V. (de productie-unit) en Boon Edam Nederland (de verkooporganisatie voor Nederland). Boon Edam Nederland is ook verantwoordelijk voor de montage, modernisering, service en onderhoud van de deuren.

Boon Edam is deelnemer aan het project Duurzaam meedoen, omdat…

De buitendienstmonteurs van Boon Edam Nederland zijn de primaire doelgroep voor het project Duurzaam meedoen. We zijn ons bewust van het belang van flexibel inzetbare medewerkers en willen van deze gelegenheid gebruik maken om hier onze pijlen doelbewust op te richten.

Knelpunt n.a.v. analyse
De buitendienstmonteurs hebben een fysiek zwaar beroep en daarom zijn de werknemers van Boon Edam een gevoelige doelgroep voor uitval en gezondheidsklachten. In het verleden zijn er opvangplaatsen (werkplekken met een lichtere fysieke belasting) in het leven geroepen, maar deze plaatsen zijn allemaal al gevuld met medewerkers die een fysiek minder zware omgeving nodig hebben. Dit betekent dat er geen opvangplekken zijn voor de werknemers, die zo’n plek in de toekomst nodig hebben. Daarbij hebben de medewerkers niet alle vaardigheden om vervangend werk te doen, ze zijn bijvoorbeeld niet gewend om met een computer te werken. Bovendien zijn de monteurs zich er niet van bewust welk effect het fysiek zware beroep heeft  op hun inzetbaarheid over een paar jaar. Deze knelpunten pakken wij aan in het project Duurzaam meedoen.

Actieplan maatregelen
We zijn het project gestart met het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij de drie directies van de drie bv’s, omdat commitment op het hoogste niveau een vereiste is om acties uit te kunnen rollen. We zijn vervolgens begonnen met de volgende acties:

  • Onderzoeken van de drijfveren en visie op inzetbaarheid bij buitendienstmonteurs.
  • In kaart brengen mogelijkheden van horizontale en verticale doorstroming.
  • Inventariseren van mogelijkheden voor externe mobiliteit.
  • Voeren van ontwikkelgesprekken waar specifiek aandacht wordt besteedt aan de ontwikkeling en de toekomstige inzetbaarheid van monteurs (wat wil je en wat kan je in de toekomst?)
  • Breder opleiden van buitendienstmonteurs door bijv. computercursus, snuffelstages etc.
  • Creëren van plekken in de binnendienst voor buitendienstmonteurs die een fysiek minder zware functie nodig hebben


Behaalde resultaten

Op dit moment ligt er een theoretische onderbouwing voor de visie van Boon Edam op duurzame inzetbaarheid. Er is met 17 monteurs en supervisors uit de doelgroep gesproken, waarna de huidige situatie in kaart is gebracht. We hebben een afstudeerstudent van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden aangenomen, die zich volledig op dit onderwerp richt. Er ligt een pakket aan adviezen en maatregelen, dat binnenkort met de managing director van Boon Edam Nederland wordt besproken, waarna het actieplan geoperationaliseerd kan worden.

Inmiddels hebben we ons eerste succesverhaal. Een zeer ervaren buitendienstmonteur heeft gesolliciteerd naar een interne functie bij de storingsdienst. Hij neemt op dit moment telefonisch de technische storingen aan. Door zijn jarenlange ervaring als monteur kan hij heel goed de juiste vragen stellen aan de klant, zodat de monteur goed voorbereid bij de storing aankomt.