"Wij stimuleren via de POP-gesprekken dat mensen een opleiding gaan volgen.

Aan de ene kant om zo hoog en goed mogelijk opgeleid personeel in huis te hebben en aan de andere kant om ervoor te zorgen dat medewerkers eventueel ook buiten Neways gemakkelijk aan de slag komen."

mbe18dq27v

Met het project Duurzaam meedoen wilde Neways met name bewustwording bij de medewerkers creëren, zodat ze zich realiseren wat ze zelf kunnen doen met hun talenten. Na een training gesprekstechnieken zijn de leidinggevenden nu beter in staat om het gesprek over de inzetbaarheid met de medewerker aan te gaan. Door het POP-gesprek wordt de medewerker bewuster van de wensen en behoeftes ten opzichte van scholing en opleiding nu en in de toekomst. De afspraken uit het POP-gesprek worden omgevormd tot een ontwikkelingsplan dat medewerkers helpt na te denken over waar ze nu staan en waar ze heen willen, of dat nu binnen of buiten Neways is.

Lees meer over project bij Neways

Klik op het plaatje hierboven voor een film over Duurzaam meedoen in dit bedrijf.