Stappenplan

23 pilotbedrijven zijn in 2012 gestart met een analyse van de huidige en de gewenste situatie.

Ze hebben de knelpunten in hun onderneming op het gebied van duurzame inzetbaarheid vastgesteld en de prioriteiten bepaald. Vervolgens hebben ze de oplossingsrichting(en) voor de knelpunten geformuleerd en hun actieplan opgesteld. In dat actieplan staan de gekozen  inzetbaarheidsmaatregelen en hun randvoorwaarden.  Met dit actieplan zijn ze concreet aan de slag gegaan. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn o.a. preventie, verzuim, opleiding en ontwikkeling.

jrx6omqg7m